Ostali strani jezici

novobeogradski studio za strane jezike

Ostali strani jezici

Procenjuje se da na svetu ima skoro 7000 različitih jezika. Zašto se zaustaviti samo na najpoplularnijim?
kineski  - jezik sa najvećim brojem govornika u svetu
japanski – glas manga stripova i anima filmova
portugalski – na kome su stihovi fada i bosa nove
grčki – koristan naročito u letnjim mesecima
turski  - zahvaljujući nekim televizijskim kućama, smatra se da je turski novi španski u Srbiji
arapski  - sa svojim ukrasnim pismom i fascinantnim načinom čitanja i pisanja.

Ukoliko želite da učite neki  strani jezik, posetite New Bell studio za strane jezike. Mi ćemo se potruditi da vam pronađemo profesora i grupu u kojoj možete da počnete da ga učite.