Engleski jezik za predškolce

novobeogradski studio za strane jezike

Engleski za predškolce

Nastava stranih jezika na predškolskom uzrastu organizovana je kroz igru, muziku, pokret, dramu, likovnu umetnost. Deca taj proces doživljavaju sasvim spontano, jer na taj način svakodnevno uče i o drugim stvarima koje ih okružuju.

New Bell organizuje nastavu engleskog jezika za decu 3-6 godina upravo poštujući način na koji deca uče i razvijaju se na tom uzrastu. Časovi su organizovani tako da podstiču celokupni razvoj dece, a engleski jezik se uči svim čulima.

Cilj je da deca, pre svega, steknu samopouzdanje za spontanu upotrebu stranog jezika. Ona u ovom uzrastu uče mnoge reči i spajaju ih u kraće fraze i konstrukcije; slušaju priče; pevaju pesme i igraju uz njih; glume u kratkim skečevima; boje, crtaju i seckaju; vežbaju finu motoriku koja će im biti potrebna za pisanje i učestvuju u mnogim drugim aktivnostima. Takav pristup omogućava njihov svestrani razvoj, ali je učenje posuto slatkim šećerom lude zabave.

Časovi  engleskog jezika za decu predškolskog jezika organizovani su dvaput nedeljno u trajanju od 45 minuta.