Cenovnik

Cenovnik usluga studija New Bell

Kursevi Fond časova Trajanje časa (min) Nedeljni fond časova Cena u evrima* Broj rata
Opšti kursevi za predškolski uzrast 66 45 2 340 10
Opšti kursevi za osnovnoškolski uzrast (1-6. razred) 66 60 2 420 10
Opšti kursevi za tinejdžere 66 90 2 530 10
Opšti kursevi za studente 66 90 2 530 10
Opšti kursevi za odrasle 66 90 2 530 10
Jednosemestralni kursevi za odrasle 33 90 2 300 4
Priprema za polaganje za KET, PET, FCE, CAE i CPE 66 90 2 530 10
Priprema za IELTS i TOEFL 33-66 90 2 300-530 4-10
Individualni časovi       25-30 plaćanje po času

*Cene kurseva izražene su u evrima, a uplate se vrše u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije prvog u mesecu za dati mesec.
**Za plaćanje kursa u celosti ostvarujete popust od 5% na cenu kursa.